Follow Your Dream

Find Desired Job

Salary Calculator

Acheter Generic Cialis Soft Prix Du Cialis 5mg Prix Du Cialis 20mg Acheter Levitra Professional Puissance drogues acheter pharmacie en ligne Acheter Levitra Marque Acheter Generic Levitra Oral Jelly Lida Daidaihua en France Acheter Malegra Dxt Acheter Generic Levitra Avec Acheter Lida Daidaihua Acheter Generic Cialis Daily Valif Oral Jelly Acheter Du Cialis Sur Internet Acheter Malegra Fxt Achat De Cialis En Ligne Acheter Viagra Professional Cialis Super Active Acheter Generic Viagra Super Acheter Kamagra Jelly Viagra Cialis Sur Internet Acheter Viagra pour femme Viagra en ligne Prix Du Cialis 5mg

Read What Employees Are Thinking

+ Add Anonymous Review
Good opportunities to work abroad, lots of secondments.
Audit senior
Posted on 04.04.2015

HSBC Bank Armenia
2 reviews
Good environment, and good place to build your carrer
Commercial Banking
Posted on 25.01.2015

Synopsys Armenia
4 reviews
Հիանալի ընկերություն, որը տալիս է զարգանալու հնարավորություն ինչպես ուսանողներին, այնպես էլ սկսնակ և փորձառու մասնագետներին: Գերազանց թիմեր և թիմերի ղեկավարներ, ովքեր ամեն կերպ աջակցում են աշխատակիցներին հասնելու նորանոր հաջողությունների իրենց մասնագիթության մեջ և առաջ շարժվել ժամանակին համընթաց: Հոգում է աշխատակիցների և նրանց ընտանիքների անդամների բժշկական ապահովագրության ծախսերը, կազմակերպում անգլերեն լեզվի խորացված ուսուցման դասընթացներ, բանկերի հետ ձեռք բերում պայմանավորվածություններ էականորեն ցածր տոկոսադրույքներով աշխատակիցներին հիպթեքային և այլ վարկեր տրամադրելու համար: Գոյություն ունեն սպորտ-համալիրների հետ գործող զեղջային փաթեթներ:
Software Engineer
Posted on 17.02.2015

Read All Employers Reviews
Interviewing at ArdinnoTech
3 stages, face to face and by phone interview with US office guy. The stages we...
Posted on 09.03.2015
Interview Question
Why you are not married?

Interviewing at IBS Consulting Group
Կազմակերպված էր բավականին պրոֆեսիոնալ:...
Posted on 27.08.2015
Interview Question
Չի եղել:

Interviewing at Ginosi Corporation
First interview was over phone and the interviewer was really nice and just ask...
Posted on 08.02.2016
Interview Question
When was the last time you cried.

See All Interviews
img
Medical Representative
GlaxoSmithKline Export Limited, Representative Office in Armenia
Monthly (Net) — {{360000.0000 | currency:''}} AMD

img
Front Desk Clerk
Armenia Marriott Hotel
Monthly (Net) — {{120000.0000 | currency:''}} AMD

img
Business-Accountant
Artsakhbank
Monthly (Net) — {{150000.0000 | currency:''}} AMD

img
Leading Specialist
Armentel (Beeline)
Monthly (Net) — {{240000.0000 | currency:''}} AMD

img
Teller
Byblos Bank Armenia
Monthly (Net) — {{133000.0000 | currency:''}} AMD

img
Front End Developer / Web Designer
Synergy International Systems Inc, Armenian Branch
Monthly (Net) — {{180000.0000 | currency:''}} AMD

img
Senior Software Engineer
Energize Global Services
Monthly (Net) — {{800000.0000 | currency:''}} AMD

See All Salaries
Acheter Generic Cialis Viagra pour femme Acheter Generic Levitra Soft Prix Du Cialis 20 Acheter Viagra Gold Viagra sans ordonnance A propos de levitra Acheter Viagra Soft Acheter Cialis Montreal Le Prix De Cialis Viagra Pour Femme Prix Du Cialis 20 Mg Cialis sans ordonnance Viagra sans ordonnance Acheter Cialis Soft Acheter Generic Viagra Meizitang Soft Gel capsules Kamagra Oral Jelly Acheter Viagra Marque Acheter Generic Levitra Professional

Active Employers

Barsis LLC
ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ ՄԱՐԱԾԱԽ ԵՎ ՄԵԾԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Cargomatrix Inc. Armenian branch
Cargomatrix Inc. offers an extensive suite of logistics software applications. Freight Forwarders today must continually improve efficiency while adapting to change. To gain a competitive advantage, they need proven, highly configurable logistics solutions and a partner in developing their supply chain capabilities. CargoMatrix is a sophisticated software suite for Logistics providers. With a specific focus on Freight Forwarders, CargoMatrix is developed for the web platform using a high-end SQL database. The system is capable of handling multiple freight gateways, origin and destination stations. CargoMatrix is for both medium and large freight forwarders.

The Ratings.am web career resource application allows companies/employers to search for employees/candidates in Armenia by announcing vacant job positions through the online hiring/recruiting system. The application serves as an HR platform for employers and employees to be informed about employers’ reviews, CEOs’ ratings, as well as salary and interview details published by current and former employees. It also offers the online salary calculator which helps employers and employees to calculate gross/net compensation levels and pension deductions.